PAXCON by LINE-X stärker fordonets konstruktion

På PAXCON by LINE-X levererar vi kvalitetsbeläggning för att skydda alla typer av fordon och ger samtidigt fordonet helt nya egenskaper. Faktum är att vi förbättrar helhetsuttrycket. Dessutom finns PAXCON by LINE-X i flera färger. I USA är många bilar belagda med våra produkter för att just skydda och stärka konstruktionen. Även en mängd fordon inom Polis, […]

Stora Bältsbrons expansionsfogar kommer att beläggas med Line-X

Storebæltsbroen

Stora bälts-länken är en imponerande byggnadskonstruktion som är känd långt utanför Danmarks gränser. Byggnaden är en kombinerad bro- och tunnelförbindelse utformad för tåg- och motortrafik som korsar Stora Bält och binder samman Fyn och Själland. Förbindelsen är cirka 18 km lång. Den består av två broar, en tunnel och en vägsträcka på Sprogø. Förbindelsen består […]

ASPART-X polyureagolv är flexibla och snabbhärdande 

Vill du bli återförsäljare av marknadens ledande polyureaprodukt? Ett golv lagt med ASPART-X-golv är flexibelt och otroligt starkt tack vare systemet baserat på polyurea. När produkten appliceras härdar materialet snabbt och ger därmed en kort och snabb montering. De tillhörande färgflingorna ger golvytan ett utseende likt ett terrazzogolv och levereras i en mängd olika färgkombinationer. ASPART-X är särskilt efterfrågad […]